ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > ຕ້ອງການແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກເຮັດຈະຈັ່ງໃດ?
   ຫຼັງຈາກລູກຄ້າສະໝັກເປັນສະມາຊິກ kamsmall.com ແລ້ວ ລູກຄ້າສາມາດແກ້ໄຂຂໍ້ມຸນຂອງສະມາຊິກເຊັ່ນ: ຊື່ ນາມສະກຸນ, ເບີໂທ, ອີເມວ, ທີ່ຢູ່, ລະຫັດຜ່ານ ແລະ ອື່ນໆ ໄດ້ດ້ວຍຕົວທ່ານ ໂດຍເຂົ້າໄປໜ້າບັນຊີສະມາຊິກຂອງທ່ານ, ຄລິກເບິ່ງວິທີແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສະມາຊິກ