ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > ຈ່າຍເງິນສະກຸນໃດໄດ້ແນ່?

1. ຈ່າຍເງິນສະກຸນໃດໄດ້ແນ່?

ລະບົບພວກເຮົາຈະອີງຕາມເງິນຢວນ(CNY) ເປັນພືນຖານຄິດໄລ່, ແຕ່ຕອນສັ່ງຊື ຫຼື ຈ່າຍເງິນຄ່າສັ່ງຊື້ແມ່ນຮັບແຕ່ເງິນກີບ(LAK), ບາດ(THB) ແລະ ໂດລາ(USD) ເທົ່ານັ້ນ.

2. ຈ່າຍເງິນໄດ້ທາງໃດແນ່?

ພວກເຮົາກໍາລັງເພີ່ມ ແລະ ພັດທະນາຊ່ອງທາງການຈ່າຍເງິນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍ ແລະ ສະດວກທີ່ສຸດໃນອະນາຄົດໃຫ້ລູກຄ້າຕິດຕາມ ແລະ ລໍຖ້ານໍາກັນ.

3. ຕ້ອງຈ່າຍເງິນກ່ອນແມ່ນບໍ່?

ສັ່ງເຄືອງຈາກTaobao.com 1688.com Jd.com ທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ເອງຜ່ານເວັບໄຊ kamsmall.com ພວກເຮົາຕ້ອງຈ່າຍຄ່າເຄື່ອງ100% ເພາະວ່າພວກເຮົາເປັນຕົວແທນສັ່ງຊື້ໃຫ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ບວກກໍາໄລຄ່າຈັດຊື້ໃດໆ, ຫຼັງຈາກເຄື່ອງມາຮອດລາວແລ້ວ ຈຶ່ງຈ່າຍຄ່າຂົນສົ່ງຈີນ-ລາວ( ຄ່ານໍ້າໜັກ)ຕາມຂະໜາດ ແລະ ນໍ້າໜັກຕົວຈິງຂອງແພັກເຄື່ອງ. ຄລິກເຂົ້າເບິ່ງລາຍລະອຽດຄ່າຈົນສົ່ງ
ຖ້າສັ່ງຊື້ໂດຍພວກເຮົາຄິດໄລ່ເປັນໃບສະເໜີລາຄາໃຫ້ລູກຄ້າເຊັ່ນ: ສັ່ງຜະລິດ, ສັ່ງຈາກ Ailbaba.com Aliexpress.com ແລະ ອື່ນໆ, ສາມາດມັດຈໍາສ່ວນໜຶ່ງໄດ້ ປະມານ

4. ຈ່າຍເງິນແລ້ວດົນປານໃດຈຶ່ງຈັດຊື້ໃຫ້?

ຫຼັງຈາກລູກຄ້າຈ່າຍເງິນຄົບຕາມຈໍານວນເງິນທີ່ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ແລ້ວພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງຝ່າຍຈັດຊື້ພວກເຮົາຈະຈັດຊື້ໃຫ້ທັນທີ, ຖ້າກໍລະນີສິນຄ້າໃດໝົດ ຫຼື້ ບໍ່ສາມາດຈັດຊືໃຫ້ໄດ້ລະບົບຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ລູກຄ້າເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນທັນທີ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເງິນໃນກະເປົາເງິນນັ້ນໃຊ້ຊື້ເຄື່ອງອື່ນອີກໄດ້ທັນທີ. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

5. ສາມາດເຕີມເງິນໄວ້ບັນຊີກະເປົາເງິນເພື່ອສັ່ງຊື້ໄດ້ບໍ່?

ເວັບໄຊ kamsmall.com ມີລະບົບບັນຊີກະເປົາເງິນສະເພາະລູກຄ້າທີ່ເປັນລະສະມາຊິກ, ສະມາຊິກສາມາດເຕີມເງິນເຂົ້າ, ໃຊ້ເງິນໃນບັນຊີກະເປົາເງິນຈ່າຍຄ່າສ່ັງຊື້ໃນຕອນສ້າງການສັ່ງຊື້ໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງໄດ້ທຸກທີ່ທຸກເວລາ ແລະ ຖອນເງິນອອກບັນຊີກະເປົາເງິນໄດ້ ແລະ ບັນຊີກະເປົາເງິນຍັງໃຊ້ໃນການສົ່ງເງິນຄືນໃນເວລາສັ່ງຊື້ເຄື່ອງບໍ່ໄດ້ນໍາອີກ. ເຂົ້າເບິ່ງວິີທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ

6. ຖ້າລາຄາສິນຄ້າມີບໍ່ຖືກຫຼື ມີການປ່ຽນແປງຈະເຮັດຈັ່ງໃດ?


  • ຖ້າລາຄາສິນຄ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມລາຄາຈາກ Taobao.com 1688.com Jd.com ລູກຄ້າບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງ ໃຫ້ລູກຄ້າສັ່ງຊື້ປົກກະຕິແລ້ວບໍ່ພ້າວຈ່າຍເງິນ, ກ່ອນຈ່າຍເງິນສາມາດແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາປ່ຽນລາຄາໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລ້ວຈຶ່ງຈ່າຍເງິນຕາມລາຄາຕົວຈິງ
  • ຖ້າລູກຄ້າຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວເວລາສັ່ງຊື້ ພວກເຮົາ ຫຼື ລູກຄ້າພົບວ່າລາຄາສິນຄ້າສູງກວ່າລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງພວກເຮົາຈະສົ່ງເງິນສ່ວນເກີນນັ້ນເຂົ້າບັນຊີກະເປົາເງິນລູກຄ້າ ແລະ ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ເງິນນັ້ນສັ່ງຊື້ຕໍ່ ແລະ ຖອນເປັນເງິນສົດໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ
  • ຖ້າລູກຄ້າຈ່າຍເງິນໄປແລ້ວເວລາສັ່ງຊື້ ພວກເຮົາ ຫຼື ລູກຄ້າພົບວ່າລາຄາສິນຄ້າຕໍ່າກວ່າລາຄາສິນຄ້າຕົວຈິງພວກເຮົາແຈ້ງໃຫ້ລູກຄ້າຈ່າຍເງິນສ່ວນບໍ່ພໍເພີ່ມ ຫຼື ຫັກເງິນໃນບັນຊີກະເປົາເງິນຂອງທ່ານ. ເຂົ້າເບິ່ງວິທີນໍາໃຊ້ບັນຊີກະເປົາເງິນ