ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ໜ້າຫລັກ > Taobao.com ແມ່ນຫຍັງ?
Taobao.com ເປັນເວັບໄຊຊື້-ຂາຍເຄື່ອງ C2C ທົ່ວໄປ ພາຍໃນ ຈີນ ແລະ ເປັນເວັບໄຊ ຂາຍເຄື່ອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນ ສປ ຈີນ ແລະ ອາຊີ, ມີຜູ້ຂາຍທີ່ເປັນບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ເປັນບໍລິສັດ ແລະ ໂຮງງານ ທົ່ວປະເທດຈີນອີກດ້ວຍ, ໃນນີ້ຈະລວມມີທັງ Tmall.com ລວມຢູ່ນໍາ (Tmall.com ເປັນເວັບໄຊໜຶ່ງຂອງTaobao.com ເຊິ່ງໄດ້ຄັດເອົາຜູ້ຂາຍທີ່ເປັນບໍລິສັດ ຫຼື ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ມີຍີຫໍ້ແບນແນມ ທີ່ຮັບປະກັນຄຸນນະພາບສິນຄ້າ100%).

Taobao.com ເປັນເວັບໄຊທີ່ມີສິນຄ້າຫຼາຍຢ່າງໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກຊື້  ແລະ kamsmall.com ພວກເຮົາໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນສິນຄ້າທຸກຢ່າງກັບ Taobao.com ໄວ້ໂຊ ແລະ ໃຫ້ລູກຄ້າຄົ້ນຫາ-ຊອກຫາ ແລະ ສັ່ງຊືຜ່ານເວັບໄຊ kamsmall.com ໄດ້ຢ່ງສະດວກສະບາຍ.